Site logo

הצטרפות

איך מבקשים בקשה להצטרף (לעסקים).

אז מה אתם עושים היום?
אקולוגי? חברתי? כלכלי? חלקם? כולם?

כל בעל עסק שעומד בתקן של כל אחד מחלקי החותם, זכאי להירשם לפלטפורמת חותם עולם.

ולקבל את ההטבות שמאפשרות שימוש בארטרים.
אם אתה עושה לפחות 1 או 5 או לא משנה כמה בארטרים, אתה זכאי לחותם הכלכלי.
אם אתה תורם למשהו מסוים/מתנדב כל שבוע/חודש, אתה זכאי לחותם החברתי.
אם חיסלת את החד פעמי בחברה, אתה זכאי לחותם האקולוגי.


כלכלי – על בסיס הבארטרים.
חברתי – התנדבות ותרומות.
אקולוגי – מחזור, כלים רק שימושיים, אפס פסולת.


* אולי, לחברת את חותם בעולם לבאר המשאלות (לעניין ההתנדבות).
* חוסך כסף – אמיל"י. 

בעל עסק, הגעת עד פה ואתה עדיין מחפש את אמיל"י? יכול מאוד להיות שאנחנו לא המקום בשבילך. אם אתה עדיין תוהה אני מה יוצא לי מזה חבל על הזמן שלך ושלנו. 

 

לעומת זאת, אם אתה נמצא במצב שבו אחד מהדברים האלו מדבר אליך, מוזמן ללחוץ על הכפתור הרלוונטי ולראות מה נדרש כדי לקבל את התו. (כפתור לכל אחד מהתווים, שמסתובב ומראה את מה הדרישות בהן יש לעמוד כדי לקבל את התו).